تقسیم سود دوره منتهی به 1396/12/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره ی منتهی به 25 اسفند ماه صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز شنبه مورخ 1396/12/26 به حساب کلیه ی سرمایه گذاران واریز گردید.