تقسیم سود آذر ماه

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره منتهی به 1397/09/25 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 به اطلاع کلیه سرمایه گذاران واریز گردید.