تقسیم سود دوره منتهی به 1397/01/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره ی منتهی به 25 فروردین ماه صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز یکشنبه مورخ 1397/01/26 به حساب کلیه ی سرمایه گذاران واریز گردید