برگزاری مجمع مورخ 1397/01/29

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع مورخ 1397/01/29 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان مبنی بر تصویب هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر ترکیب دارایی های صندوق برگزار گردید و حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند:


1)آقای مهدی محمودی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز  و ناظر مجمع

3)خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4)خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع