خبر برگزاری مجمع سالانه صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1397/03/12 راس ساعت 9برگزار  در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک .99ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد