تقسیم سود دوره منتهی به1397/03/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره منتهی به 25 خرداد ماه 1397 روز یکشنبه مورخ 1397/03/27 به حساب کلیه سرمایه گذاران واریز گردید.