برگزاری مجمع سالانه مورخ 1397/03/12

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز شنبه مورخ 1397/03/12  راس ساعت 9 در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99  شرکت  تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشد

آقای میثم بلگوریان به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع 

خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

خانم منا شوریه به سمت دبیر مجمع