*خبر برگزاری مجمع مورخ 1397/03/28 صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز دوشنبه مورخ 1397/03/28  راس ساعت 14 در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.دستور جلسه مجمع به شرح زیر می باشد

تغییر نوع صندوق به اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییر تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق