برگزاری مجمع مورخ 1397/03/28

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1397/03/28 راس ساعت 14 در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند

خانم نسترن احمدی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان بعنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع 

آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظز مجمع 

خانم منا شوریه به سمت دبیر مجمع