برگزاری مجمع صندوق لوتوس در تاریخ 97/06/20

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان مورخ 1397/06/20  راس ساعت 11 در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.