تقسیم سود شهریور ماه

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود شهریور ماه  صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز دوشنبه مورخ 1397/06/26 به حساب کلیه سرمایه گذاران واریز گردید.