برگزاری مجمع صندوق لوتوس در تاریخ 97/07/14

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان مورخ 1397/07/14  راس ساعت 9 در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.