تقسیم سود بهمن ماه

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود دوره منتهی به 1397/11/25 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان روز شنبه مورخ 1397/11/27 به حساب کلیه سرمایه گذاران واریز گردید.