برگزاری مجمع مورخ 1398/03/11

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1398/03/11راس ساعت 11در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر،مدیر ثبت و  سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

آقای علی مایلی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان بعنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع 

آقای رضا یعقوبی  به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

آقای مسعود بیرمی به نمایندگی از بانک پارسیان به عنوان ضامن نقدشوندگی

آقای مجتبی الهامی به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس 

خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع