برگزاری مجمع مورخ 1398/03/18

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1398/03/18 ساعت 15 در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند:

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر،مدیر ثبت و  سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

آقای میثم بلگوریان به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان بعنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

آقای محمد ابوالقاسمی به نمایندگی از بانک پارسیان به عنوان ضامن نقدشوندگی

آقای امید مختار زادگان به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس 

خانم طاهره صادق نیا به سمت دبیر مجمع