صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1398( حسابرسي نشده)

 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي  9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه  1398( حسابرسي نشده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل