صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 31 خرداد 1399

صورت وضعيت  پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 31 خرداد 1399


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل