برگزاری مجمع مورخ 1399/04/16

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1399/04/16 راس ساعت 15 در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند:

آقای مجتبی  جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر،مدیر ثبت و  سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان بعنوان سهامدار ممتاز 

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

خانم منا شوریه به سمت دبیر مجمع