صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 31 خرداد ماه 1399( حسابرسي نشده)

 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي  3 ماهه صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان  منتهي به 31 خرداد ماه  1399( حسابرسي نشده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل