برگزاری مجمع مورخ 1399/06/05

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1399/06/05راس ساعت 13در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند:

آقای مجتبی  جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر،مدیر ثبت و  سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان بعنوان سهامدار ممتاز 

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

خانم سیمین یداللهی به سمت دبیر مجمع