صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1399 ( حسابرسي نشده)

 صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي  6 ماهه منتهي به 31 شهريور  ماه 1399 ( حسابرسي نشده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل