صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 30 آذر ماه 1399

صورت وضعيت  پرتفوي صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان منتهي به 30 آذر ماه 1399


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل