برگزاری مجمع مورخ 1399/10/16 ساعت9

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1399/10/16راس ساعت 9در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند:

آقای مجتبی  جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر،مدیر ثبت و  سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان بعنوان سهامدار ممتاز 

آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

خانم زهرا بدری به سمت دبیر مجمع

خانم مهشید علیزاده گتابی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بعنوان نماینده حسابرس