دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق مورخ 99/12/09

دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/12/09

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1399/12/09 راس ساعت 11:00 بدینوسیله ضمن دعوت  از ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می  نماید.

 

دستور جلسه:

  • افزایش سقف واحد های صندوق
  • سایر موارد

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل