برگزاری مجمع صندوق

مجمع صندوق سرمایه­گذاری لوتوس پارسیان  ثبت شده به شماره 30230 نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره 11098 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت 11:00روز شنبه مورخ 09/12/1399 در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان  تشکیل گردید.

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به سمت رئیس مجمع

2( آقای علی امینی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان به سمت ناظر مجمع

3) آقای علیرضا شیروانی هرندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت ناظر مجمع

4)  خانم سیمین یداللهی فارسانی به سمت دبیر مجمع