برگزاری مجمع مورخ 1399/12/27 ساعت 10:00

مجمع صندوق سرمایه ­گذاری لوتوس پارسیان ثبت شده به شماره 30230 نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره 11098 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز رأس ساعت 10:00روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان  تشکیل گردید.

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه ­گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به سمت رئیس مجمع

2) آقای مصطفی حبیبی به نمایندگی از شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص) به سمت ناظر مجمع

3) آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت ناظر مجمع

4)  خانم سیمین یداللهی فارسانی به سمت دبیر مجمع