صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان منتهی به 31 مرداد ماه 1399

صورت وضعیت  پرتفوی صندوق سرمایه گذاری  لوتوس پارسیان منتهی به 31 مرداد ماه 1399


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل