امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1391/06/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
افزایش سقف صندوق به 500 میلیون واحد
تغییر متولی صندوق مجمع مورخ 1399/08/28
تغییر حسابرس و هزینه حسابرس مطابق مجمع مورخ1399/03/12
تغییر هزینه نرم افزار مطابق مجمع مورخ 1399/06/05
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
نامه اصلاح شده تایید سازمان در خصوص مجمع مورخ 1398/12/25
مجمع تغییر حد نصاب ترکیب دارایی ها در تاریخ 1399/04/16
مجمع مورخ 1398/12/25 در خصوص تغییر روش احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق
تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی مجمع مورخ 1397/09/03
تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی مجمع مورخ 1397/06/20
مجمع مورخ 97/06/20 در خصوص تغییر ترکیب دارایی های صندوق
تغییرات امیدنامه مورخ 1397/01/29
مجمع تغییر هزینه نرم افزار، حسابرس و کارمزد مدیر لوتوس پارسیان
مجمع تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه و تغییر فرمول محاسبه مبلغ قابل پرداخت از طرف مدیر به سرمایه گذار در صورت عدم تحقق بازدهی پیش بینی شده
تغییرات شماره9
تغییرات شماره8
تغییرات شماره7
تغییرات شماره6
تغییرات شماره5
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره18
تغییرات شماره17
تغییرات شماره16
تغییرات شماره15
تغییرات شماره14
تغییرات شماره13
تغییرات شماره12
تغییرات شماره11
تغییرات شماره10
تغییرات شماره1
تغییر نوع صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به"در اوراق بهادار با درآمد ثابت"