اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان در تاریخ 1391/06/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 71 ماده و 80 تبصره می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
مجمع مورخ 1399/05/11 در خصوص تغییر روز کاری پنجشنبه
مجمع سالانه برای دوره منتهی به1398/12/29
نامه اصلاح شده تایید سازمان در خصوص مجمع مورخ 1398/12/25
مجمع مورخ 1398/12/25 در خصوص تغییر روش احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق
تغییرات اساسنامه در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق مجمع مورخ 1398/03/11
مجمع مورخ 1397/10/13 در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق
مجمع مورخ 1397/07/14 در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق
مجمع مورخ 97/06/20 در خصوص تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری
مجمع تغییر موضوع فعالیت صندوق،ماده 4 اساسنامه
مجمع تغییر مدیر ثبت
تغییزات شماره8
تغییرات شماره9
تغییرات شماره7
تغییرات شماره6
تغییرات شماره5
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
تغییر تشریفات صدور و ابطال واحدهای صندوق